Žiadosti

Žiadam za jednotlivca

Ako postupovať pri žiadosti:

 1. Stiahnite si formulár vyššie a vyplňte, prosím, podľa pokynov vo formulári.
 2. Priložte, prosím, prílohy, ktoré sa vzťahujú k žiadosti (lekárske potvrdenie k posúdeniu žiadosti o nadačný príspevok , preukaz ZŤP / P, cenová kalkulácia / proforma faktúra, vyjadrenie ZP o čiastočnom vyfinancovaniu, fotografie veci, a pod.)
 3. Vytlačený formulár so všetkými prílohami zašlite, prosím, na korespondenčnú adresu nadácie:
  NADÁCIA AGEL,  
  Palisády 56, 811 06 Bratislava
  PRIJÍMAME LEN ŽIADOSTI DORUČENÉ POŠTOU.

Proces žiadosti:

V prípade, že bude Vaša žiadosť schválená, bude Vám do 30 dní od schválenia žiadosti zaslaný informačný email o kladnom posúdení žiadosti. Následne je vypracovaná darovacia zmluva v dvoch vyhotoveniach, ktorá sa zasiela doporučene k Vašim rukám. Jedno podpísané vyhotovenie nám zašlite, prosím, späť na adresu nadácie, aby sme mohli následne uhradiť peňažné prostriedky.

DÔLEŽITÉ!
Správna rada NADÁCIA AGEL zasadá priebežne podľa možností.
Každá žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku je detailne posúdená. O poskytnutí nadačného príspevku a jeho výške rozhoduje správna rada nadácie na svojom pravidelnom zasadnutí.

Je možné žiadať o príspevok na:

 • rehabilitačné pobyty
 • zdravotné a kompenzačné pomôcky
 • úhradu nákladov na odľahčovacie a asistenčné služby
 • pomôcky pre športovcov s hendikepom (športové vozík, handbike, monoski, apod.)
 • na ďalšie oblasti podľa rozhodnutia správnej rady

Nie je možné žiadať o príspevok na:

 • osobné automobily
 • úhradu osobných dlhov
 • úhradu nákladov na kúpu nehnuteľnosti
 • úhradu nákladov u športovcov bez hendikepu
DÔLEŽITÉ! NEPREPLÁCAME NÁKLADY SPÄTNE.

Často kladené otázky

Ve lhůtě stanovené smlouvou nám, prosím, zašlete na adresu nadace:

 • Krátký popis, jak Vám příspěvek nadace pomohl
 • Účetně platný doklad o využití nadačního příspěvku (účtenka, faktura, dodací list, apod.)

Ve lhůtě stanové smlouvou nám, prosím, zašlete na email sekretariat@nag.agel.cz:

 • fotografie vynaložení nadačního příspěvku
  (vzor předmětu emailu: DOLOŽENÍ PŘÍSPĚVKU_FOTO_VAŠE PŘIJMENÍ_VAŠE JMÉNO (příjmení a jméno vyplňte své)
Riaďte sa, prosím, postupom uvedeným vyššie a priložte k žiadosti aj kópiu listiny o opatrovníctvo.
Peněžní prostředky se vždy poukazují na bankovní účet žadatele, který následně provede úhradu předmětu uvedeného ve smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku.
Áno, je to možné, ale odporúčame sa zamerať na kvalitné spracovanie jednej žiadosti, ktorá má následne väčšiu šancu podpory