2% z vašich daní

S vašou pomocou dokážeme veľké veci

Blíži sa termín zúčtovania daní a i vy môžete prispieť na dobrú vec tým, ktorí to naozaj potrebujú. Vaše 2 % z dane budú poukázané v plnej výške ľuďom s telesným alebo mentálnym hendikepom.

V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Janzová Ivana,
tč: +421 917 343 452, 2 % ivana.janzova@nadaciaagel.sk


Prílohy: