2% z vašich daní

DARUJTE 2 % Z VAŠICH DANÍ NADÁCII AGEL v roku 2023

Blíži sa termín zúčtovania daní a Vy môžete využiť možnosť rozhodnúť o Vašich 2 % a pomôžete tým zrealizovať projekty tam, kde je to najviac potrebné.

Poslaním NADÁCIE AGEL je pomáhať osobám so zdravotným znevýhodnením a organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru. Poskytujeme indi­viduálnu finančnú pomoc fyzickým a právnickým osobám na úhradu rehabilitačných pobytov, zdravot­níckych a kompenzačných pomôcok, alternatívnu liečbu, doplnky výživy a rôzne terapie. Podporujeme seniorov, matky v núdzi, deti zo sociálne znevýhodnených pomerov v oblasti vzdelávania a deti z Centier pre deti a rodiny. Plníme sny zamestnancom a pacientom v ťažkých životných situáciách. Finančne prispievame na nákup zdravotníckej techniky do zdravotníckych zariadení skupiny AGEL.

Všetko čo sme spolu dokázali môžete sledovať aj na: www.facebook.com/nadaceagel a na instagrame nadace_agel

Za Vaše poskytnuté 2 % vopred ĎAKUJEME!


Tlačivá na stiahnutie:


V prípade otázok kontaktujte:
Mgr. Marta Csergeová,
mobil +421 903 440 912, marta.csergeova@nadaciaagel.sk