Žiadosti

Žiadam za firmu

Ako postupovať pri žiadosti:

 1. Stiahnite si formulár vyššie a vyplňte, prosím, podľa pokynov vo formulári.
 2. Priložte, prosím, prílohy, ktoré sa vzťahujú k žiadosti (výročná správa organizácie, cenová kalkulácia / proforma faktúra, vyjadrenie ZP o čiastočnom vyfinancovaniu, fotografie veci, a pod.)
 3. Vytlačený formulár so všetkými prílohami zašlite, prosím, na adresu nadácie:
  NADÁCIA AGEL,  
  PALISÁDY 56, 811 06 BRATISLAVA.
  PRIJÍMAME LEN ŽIADOSTI DORUČENÉ POŠTOU.

Proces žiadosti:

V prípade, že bude Vaša žiadosť schválená, bude Vám do 30 dní od schválenia žiadosti zaslaný informačný email o kladnom posúdenie žiadosti. Následne je vypracovaná darovacia zmluva v dvoch vyhotoveniach, ktorá sa zasiela k Vašim rukám. Jedno podpísané vyhotovenie nám zašlite, prosím, späť na adresu nadácie, aby sme mohli uhradiť peňažné prostriedky.

DÔLEŽITÉ!
Správna rada NADÁCIA AGEL zasadá priebežne podľa možností.
Každá žiadosť o poskytnutie nadačného príspevku je detailne posúdená. O poskytnutí nadačného príspevku a jeho výške rozhoduje správna rada nadácie na svojom pravidelnom zasadnutí.

Je možné žiadať o príspevok na:

 • vybavenie zariadenia zdravotníckymi a kompenzačnými pomôckami
 • podporu zdravotnej starostlivosti klientov v zariadení
 • na ďalšie oblasti podľa rozhodnutia správnej rady

Nie je možné žiadať o príspevok na:

 • osobné automobily
 • úhradu dlhov organizácie
DÔLEŽITÉ! NEPREPLÁCAME NÁKLADY SPÄTNE.

Často kladené otázky

V lehote stanovenej zmluvou nám, prosím, zašlite na adresu nadácie:

 • krátky popis, ako Vám príspevok nadácie pomohol
 • účtovne platný doklad o využití nadačného príspevku (účtenka, faktúra, dodací list, apod.)

Ve lhůtě stanové smlouvou nám, prosím, zašlete na email ivana.janzova@nadaciaagel.sk:

 • fotografie vynaloženia nadačného príspevku
  Vzor predmetu emailu: doloženie PŘÍSPĚVKU_FOTO_NÁZEV ORGANIZÁCIE (názov organizácie vyplňte svoje)
Peňažné prostriedky sa vždy poukazujú na bankový účet žiadajúcej organizácie, ktorá následne vykoná úhradu predmetu uvedeného v zmluve o poskytnutí nadačného príspevku.
Áno, je to možné, ale odporúčame sa zamerať na kvalitné spracovanie jednej žiadosti, ktorá má následne väčšiu šancu podpory.