Pomáhajte s nami

Naozaj, môžete pomôcť aj Vy. Prispejte akúkoľvek sumou na nižšie uvedené bankové účty. Vaše peniaze budú využité k pomoci tým, ktorí to potrebujú.


Bankové spojenie

Tatra banka
číslo účtu: 262 135 0 336/1100