Pomáhajte s nami

Naozaj, môžete pomôcť aj Vy. Prispejte akúkoľvek sumou na nižšie uvedené bankové účty. Vaše peniaze budú využité k pomoci tým, ktorí to potrebujú.


Bankové spojenie

Tatra banka
číslo účtu: 262 135 0 336/1100
IBAN: 
SK05 1100 0000 0026 2135 0336