O nadácii

Kde pomáhame

NADÁCIA AGEL prostredníctvom svojej činnosti prispieva najmä na :.

  • nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok,
  • náklady na asistenčné a odľahčovacie služby,
  • pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadení,
  • rozvoj zdravotnej starostlivosti, diagnostických a liečebných metód,
  • vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií, a to s cieľom zlepšovať podmienky a prostredie pre pacientov a klientov.