O nadácii

Identifikačné údaje

NADACE AGEL

Vrchlického 1350/102,
150 00 Praha 5 - Košíře

IČ: 292 83 868
Datová schránka: 3dm2ja6

NADÁCIA AGEL

Palisády 56, 811 06 Bratislava
Slovenská republika
+421 903 440 912 

Korešpondenčná adresa: 
Spartakovská 8,
917 01 Trnava

IČO: 35555394
DIČ: 2021922111

Zriaďovateľ

AGEL a.s.
Vrchlického 1350/102, 150 00 Praha 5 - Košíře

IČ: 005 34 111
DIČ: CZ 699000899