O nadácii

Identifikačné údaje

NADACE AGEL

Na Pankráci 1618/30
140 00 Praha 4 - Nusle

Identifikační číslo: 292 83 868

NADÁCIA AGEL

Palisády 56, 811 06 Bratislava
Slovenská republika
+421 0903 440 912 

Korešpondenčná adresa: 
Spartakovská 8,
917 01 Trnava

IČO: 35555394
DIČ: 2021922111

Zriaďovateľ

AGEL a.s.
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1, Nové Město 
IČ: 005 34 111
DIČ: CZ 699000899