Novinky

„Pacienti počas muzikoterapie na chvíľu zabudli na bolesť,“ hovorí s úsmevom riaditeľka bánovskej nemocnice

Pacientov hospitalizovaných na oddelení dlhodobo chorých a lôžkovom rehabilitačnom oddelení Nemocnice AGEL Bánovce navštívili muzikoterapeutky. Cieľom projektu financovaného Nadáciou AGEL bola predovšetkým pomoc pri liečbe pacientov, keďže hudba navodzuje stav psychického uvoľnenia a pohody.

Muzikoterapia je metóda využívajúca hudbu ako prostriedok liečby. Okrem toho, že pozitívne vplýva na fyzické a psychické zdravie, tiež znižuje stres, rozvíja pozornosť a ponúka priestor na vyjadrenie emócií. „Nadácia AGEL nám ponúkla možnosť podpornej liečby pacientov formou muzikoterapie, čo sme veľmi uvítali. Pacienti na oddelení dlhodobo chorých a rehabilitačnom oddelení v mnohých prípadoch trávia nie dni, ale týždne, preto majú radosť, keď sa môžu odreagovať, uvoľniť a hoci len na chvíľku myslieť na niečo iné ako na bolesti a chorobu,“ uviedla riaditeľka Nemocnice AGEL Bánovce PhDr. MUDr. Mina Bobocká, MBA, MPH.

Nadácia AGEL dlhodobo pomáha osobám s hendikepom, deťom a rodinám zo znevýhodnených skupín obyvateľstva, ale aj zamestnancom a pacientom nemocníc skupiny AGEL. „Muzikoterapia upokojuje, zbavuje úzkosti, napätia a prináša radosť. Pozitívne účinky muzikoterapie sme mohli sledovať na pacientoch s rôznymi druhmi ochorení a preto sme sa rozhodli zavítať s muzikoterapiou do Nemocnice AGEL Bánovce. Sme radi, že sme mohli dopriať pacientom niečo výnimočné a upokojujúce. Radosť v očiach a úsmevy pacientov nás o tom presvedčili,“ vyjadrila sa riaditeľka nadácie Mgr. Iveta Chreneková.

Hodinu muzikoterapie v bánovskej nemocnici sprevádzala uvoľnená atmosféra a spokojní pacienti rozdávali úsmevy na všetky strany. „Pacienti reagovali veľmi pozitívne, aktívne sa zapájali, spievali, skúšali hru na známe aj menej známe hudobné nástroje a veľmi ich zaujali aj vibrácie, ktoré jednotlivé tóny vydávajú. Neskôr sa mi viacerí z nich priznali, že počas muzikoterapie dokonca zabudli, že ich niečo bolí a že sú vlastne ešte stále v nemocnici,“ uzatvorila s úsmevom MUDr. Bobocká.

NADÁCIA AGEL je mimovlána nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2017, od svojho vzniku  pomohla 600 žiadateľom v hodnote viac ako 560 000 EUR, vecné dary boli poskytnuté 49 subjektom v hodnote vyššej ako 92 000 EUR. Je súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL