Novinky

NADÁCIA AGEL pomohla príspevkom z 2% daní zakúpiť moderné prístroje pre AGEL Clinic

Tak, ako je srdce v logu NADÁCIE AGEL symbolom starostlivosti o blížneho, tak sa podarilo NADÁCII v uplynulom roku pomôcť zaobstarať moderné prístroje pre bratislavskú AGEL Clinic. Výťažok z 2% z dane v celkovej hodnote takmer 35 500 eur poslúžil na nákup a darovanie dvoch špeciálnych prístrojov pre očnú ambulanciu, vďaka čomu môžu pacienti absolvovať odborné vyšetrenia zraku. Obidve novinky už plne slúžia pacientom.

„NADÁCIA AGEL môže pomáhať vďaka finančným prostriedkom, ktoré získava z 2 % z daní a zamestnanci zdravotníckych zariadení skupiny AGEL nám tieto prostriedky poskytujú. Každoročne preto zakúpime potrebné prístroje pre zdravotnícke zariadenia s cieľom zlepšenia podmienok a modernizáciu prístrojov, ktoré zvyšujú komfort a kvalitu zdravotnej starostlivosti. Zakúpenie týchto dvoch prístrojov je veľká investícia, ale jej prínos pre pacientov môže byť neoceniteľný,“ uviedla predsedníčka Správnej rady NADÁCIE AGEL Mgr. Iveta Chreneková.

Prvým z darovaných prístrojov je tzv. Fundus kamera, prístroj, ktorý slúži na vyšetrenie predného segmentu oka a najmä na vyšetrenie očného pozadia - zrakový nerv, cievy, sietnica. ,,Dokáže vytvoriť snímky a takto môžeme sledovať výsledky v čase, a to bez nutnosti rozkvapkania pacienta. Tým sa skráti doba vyšetrenia očného pozadia z 30 na pár minút,“ vysvetľuje MUDr. Slavomíra Hercová. ,,Vyšetrenie má význam aj z forenzných dôvodov. Je vhodné u glaukomatikov, hypertonikov, u ľudí s degeneráciou makuly, pri diagnostike odlúpenia sietnice, pri vyššej krátkozrakosti sledujeme degeneráciu a prípadne progresiu,“ dodáva odborníčka. U detí tento prístroj  skráti celkovú dobu pobytu v ambulancii a zlepší spoluprácu pri ďalších vyšetreniach. Prístroj je nápomocný aj v urgentnej medicíne, a to pri úraze oka, keď je neoceniteľná rýchla informácia o možnom poranení sietnice.

Druhou novinkou, ktorá vďaka NADÁCII AGEL pribudla do vybavenia AGEL Clinic je refraktometer ARKM-200. Prístroj je určený na meranie optickej mohutnosti oka, čiže dioptrie a keratometrie – je to meranie zakrivenia rohovky. ,,Pacient si pri vyšetrení položí bradu na opierku a cez meracie okienko sa pozerá do fixačného bodu. Prístroj ma funkciu automatického snímania, premietne meracie infračervené svetlo a analyzuje optickú mohutnosť a zakrivenie rohovky v oku. Namerané údaje sa následne vytlačia,“ hovorí MUDr. Slavomíra Hercová z očnej ambulancie AGEL Clinic Bratislava. 

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia, ktorá pôsobí na Slovensku od roku 2017, od svojho vzniku  pomohla 570 žiadateľom v hodnote viac ako 490 000 EUR, vecné dary boli poskytnuté 49 subjektom v hodnote vyššej ako 92 000 EUR. Je súčasťou Skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru.  

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL