Novinky

NADÁCIA AGEL v roku 2021

NADÁCIA AGEL pomáha ľuďom so zdravotným znevýhodnením a organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru. Poskytujeme individuálnu finančnú pomoc fyzickým a právnickým osobám na úhradu rehabilitačných pobytov, na kúpu zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, alternatívnu liečbu, doplnky výživy a rôzne terapie. Podporujeme seniorov, matky v núdzi, deti zo sociálne znevýhodnených pomerov a deti z Centier pre deti a rodiny. Plníme sny zamest- nancom a pacientom v ťažkých životných situáciách. Vďaka daru od zamestnan- cov zdravotníckych zariadení AGEL, v rámci 2 % z daní NADÁCIA AGEL zakúpila nové prístroje pre dve zdravotnícke zariadenia. NADÁCIA AGEL pôsobí už päť rokov na Slovensku. Od svojho pôsobenia pomohla 430 žiadateľom a finančná čiastka presiahla 300 000 Eur.

Celý dokument na stiahnutie

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL