Novinky

Komárňanská nemocnica má nový prístroj na spracovanie krvi Špeciálnu centrifúgu zakúpili z financií, ktoré venovali zamestnanci AGELu

Nemocnica AGEL Komárno má na Hematologicko-transfúziologickom oddelení nový špeciálny prístroj – centrifúgu na krvné vaky pre nemocničné laboratóriá. Zaujímavosťou je, že prístroj v hodnote takmer 42 000 EUR bolo možné zakúpiť vďaka 2 % z daní, ktoré od zamestnancov AGELu vyzbierala NADÁCIA AGEL. Prístroj sa používa na spracovanie krvi od bezpríspevkových darcov.

Špeciálna centrifúga bola dodaná do komárňanskej nemocnice v polovici februára a slúži na spracovanie krvi od bezpríspevkového darcu krvi. „Využíva sa na spracovanie krvi v krvných vakoch na našom hematologicko – transfúziologickom oddelení. Krv sa v nej oddelí na erytrocyty od bielkovinovej časti krvi – plazmy. Plazma sa potom ďalej spracováva na automatických lisoch. Prístroj je možné napojiť na laboratórny informačný systém, ako aj na sekundárnu výrobu – trombocytov celej krvi,“ uviedla Katarína Szabóová vedúca laborantka oddelenia Nemocnice AGEL Komárno. Uvedený prístroj má variabilnú kapacitu krvných vakov, je maximálne bezpečný, šetrí energiu a predovšetkým je komfortný a jednoduchý na obsluhu, čo sa týka dotykového ovládania  aj zrozumiteľného softwaru. Jeho súčasťou je aj elektronický prevádzkový denník. Kapacita prístroja je 12 až 16 krvných vakov, v pamäti má  prístroj až 120 programov.

„NADÁCIA AGEL môže pomáhať vďaka finančným prostriedkom, ktoré získava z 2 % z daní a zamestnanci zdravotníckych zariadení AGEL nám tieto prostriedky poskytujú. Krv je pre pacientov zdravotníckych zariadení nenahraditeľná, jej nedostatok môže pozastaviť plánované operácie, je potrebná pri úrazoch, nehodách, krv potrebujú onkologickí pacienti a každý pacient v ohrození života. Žiadatelia o pomoc NADÁCIE AGEL sú často onkologickí pacienti a pacienti po úrazoch, pre ktorých môže dostatok krvi znamenať záchranu života. Zakúpenie centrifúgy na krvné vaky pre Hematologicko-transfúziologické oddelenie Nemocnice AGEL Komárno je veľká investícia a jej prínos môže byť neoceniteľný,“ uviedla predsedníčka Správnej rady NADÁCIE AGEL Mgr. Iveta Chreneková.

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike už od roku 2011. Je súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Jej poslaním je pomáhať osobám s hendikepom a organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL