Novinky

NADÁCIA AGEL vstupuje do nového roku s novým logom

Srdce ako symbol starostlivosti o blížneho – to je hlavná myšlienka nového loga, ktoré sa stáva od nového roku 2021 symbolom NADÁCIE AGEL. Finálnu podobu vybrala komisia Správnej rady NADÁCIE v októbri 2020 zo 45 návrhov, ktoré jej zaslali zamestnanci Skupiny AGEL.

Výber z návrhov nebol jednoduchý, zamestnanci v mnohých prípadoch preukázali nielen invenciu, ale tiež svoj výtvarný talent. Autorkou víťazného loga je pani B. Milena Ćmielová, ktorá pracuje ako referentka pre korporátne záležitosti v Nemocnici AGEL Třinec-Podlesí. Ako sama hovorí, kreslí veľmi rada a jej inšpiráciou je predovšetkým príroda. „Moje návrhy vychádzali z variability súčasného loga spoločnosti AGEL, ktoré je navrhnuté nadčasovo, len to stačí vnímať a nápady potom prichádzajú samé,“ hovorí autorka. „ Nové logo má podobu anjelských ochranných krídiel – niekto v tom môže vidieť srdce alebo sklopené krídla anjela, ktorý už niekoho objíma a ochraňuje“, dodáva autorka, ktorá pri tvorbe pomáhala i jej desaťročná dcérka Zuzanka.

Nové logo je už pripravené k reprezentácii a hneď od začiatku roka sa už používa na všetkých propagačných materiáloch NADÁCIE AGEL. Komisia, ktorá nové logo vyberala, sa na tomto logu jednohlasne zhodla.

NADÁCIA AGEL pôsobí od roku 2017 aj na Slovensku. „Prostredníctvom charitatívnych projektov podporujeme hendikepovaných, ľudí v ťažkých životných situáciách, zamestnancov zdravotníckych zariadení, deti, seniorov. S NADÁCIOU AGEL sa snažíme stáť pri ľuďoch, ktorí sa ocitli v problémoch nie vlastnou vinou, pomáhať im čo najrýchlejšie, dlhodobo  a podporovať ich rodiny, nakoľko ich osud nám nie je ľahostajný. Počúvame s rešpektom, porozumením a vcítením do problémov druhých. V roku 2020 sme podporili na Slovensku 82 žiadostí v celkovej čiastke 45.643 EUR. Za roky 2017-2019 naša podpora smerovala ku 282 žiadateľom, celkovo sme v týchto rokoch poskytli príspevky vo výške 155.280 EUR. Veľakrát nejde len  o finančnú, či materiálnu pomoc, ale o ochotu venovať týmto ľuďom čas, vypočuť si ich, byť im nablízku, načúvať ich problémom, obavám a snažiť sa im podať pomocnú ruku. Pomocnú ruku budeme v nadácii aj naďalej podávať od začiatku roka 2021 so srdcom a ochrannými krídlami v novom logu“ uviedla Iveta Chreneková, riaditeľka NADÁCIE AGEL.

Tlačový hovorca

Mgr. Martina Pavliková
Tlačový hovorca
tel: +421 0911 169 377
e-mail: hovorca@agelsk.sk