Novinky

NADÁCIA AGEL prišla s projektom „Chráňme zdravie nás všetkých“ a svoju činnosť prispôsobila aktuálnej situácii poznačenej celosvetovou pandémiou

Prvý polrok tohto roku bol pre všetkých zaťažkávajúcou skúškou. NADÁCIA AGEL bola tiež vzhľadom na šíriacu sa epidémiu koronavírusu nútená zmeniť plány na rok 2020 a pozastaviť pripravované projekty. Namiesto toho však vymysleli nové projekty a pomáhali aj naďalej tam, kde ich potrebovali.

Medzi plánované projekty a akcie, ktoré sa vzhľadom na nové opatrenia museli zrušiť, patril charitatívny beh v Levoči, charitatívne zbierky šatstva, ktoré sú v zdravotníckych zariadeniach AGEL SK pravidelné a napríklad aj osobné návštevy rodín detí s hendikepom, ktoré nadácia podporuje. Počas celej doby ale   prijímali žiadosti o nadačný príspevok pre fyzické a právnické osoby bez obmedzenia a priebežne ich schvaľovali.  Ďalšou novinkou bolo, že predĺžili dobu čerpania nadačných príspevkov, pretože rehabilitačné centrá nepracovali, takže možnosti absolvovať liečebné pobyty sa presunula na druhý polrok 2020.

,,Rozmýšľali sme, ako byť v čase pandémie nápomocní čo najviac, a tak prišla myšlienka distribúcie ochranných rúšok na tvár pre seniorov, ktorí žijú v domovoch sociálnych služieb a patria k rizikovej skupine ohrozenej vírusom COVID-19. Projekt sme nazvali Chráňme zdravie nás všetkých. Rúška a dezinfekčné prostriedky na ruky sme zaslali do Centra sociálnych služieb Zvolen. Taktiež nám nie je ľahostajné zdravie detí, a tak prvé ochranné masky už poputovali do  Centier pre rodiny s deťmi v Leviciach a Jesenské,“ hovorí Ing. Ivana Janzová, správkyňa NADÁCIE AGEL. ,,Tiež sme venovali  dezinfekčné gély na ruky pre pacientov v zdravotníckych zariadeniach skupiny AGEL, nakoľko našou prioritou  je byť nápomocný tu a teraz. Potešili sme tak malých pacientov a seniorov v komárňanskej a levickej nemocnici na pediatrických oddeleniach a oddeleniach pre dlhodobo chorých,“ dodáva. ,,Keď sa situácia konečne trocha začiatkom júna uvoľnila, vycestovali sme za deťmi z Centier pre deti a rodiny Levice a Spišská Belá a obdarovali ich športovým náčiním, knižkami a prežili s nimi nezabudnuteľné chvíle,“ uviedla Ing. Ivana Janzová.

V tomto roku sa podarilo zorganizovať výlet do Bratislavy malým športovým nadšencom, ktorí vďaka NADÁCII AGEL mali možnosť vidieť tréning tenisových hviezd pred samotným Fed Cupom a zažiť tak nezabudnuteľnú atmosféru z dvorcov, dozvedieť sa viac o bielom športe, navštíviť šatňu a zistiť, aký je zdravý jedálniček športovcov. Správkyňa nadácie na záver dodáva, aké sú ich plány na druhý polrok: ,,Pripravujeme Letné športové hry, ktorých termín sme posunuli na koniec augusta a tešíme sa na všetky zdravé aj hendikepované deti, ktoré si budú môcť vyskúšať rôzne športové disciplíny, zajazdiť si na koníkoch, absolvovať kanisterapiu, maľovanie na tvár a mnoho ďalších aktivít.“ NADÁCIA AGEL tak ako aj po iné roky sa uchádzala o 2% z dane z príjmu právnických a fyzických osôb.

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike už od roku 2011. Je súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Naším poslaním je pomáhať osobám s hendikepom a potrebným organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL