Novinky

Dve percentá z dane za rok 2019

Verejnosť má raz za rok možnosť rozhodnúť sa, či a komu daruje časť svojich daní. Ide o dve, v istých prípadoch o tri percentá z dane, ktoré by inak patrili do priamo do štátnej pokladnice. Darovať percentá svojich daní môžu zamestnanci, živnostníci a za istých podmienok aj firmy, teda každý, kto platí dane z príjmu.

Prispieť môžu ľudia hociktorému združeniu alebo organizácii, nadácii, športovému klubu, ktoré sú na to oprávnené, teda musia byť prijímateľmi takzvanej daňovej asignácie.

,,Pokiaľ práca Vás činnosť nadácie presvedčila a chcete nás finančne podporiť, môžete ľubovoľný  príspevok poukázať na náš účet alebo nám zaslať 2% z daní,“ uviedla Ing. Ivana Janzová, správkyňa NADÁCIE AGEL.

Ako poukázať dve percentá z dane?

Ak ste zamestnanec, z potvrdenia o zaplatení dane si vypočítajte, koľko z nej tvoria 2 percentá (zaplatená daň x 0,02). Výsledok uveďte spolu s ďalšími údajmi do Vyhlásenia o poukázaní 2% dane. Potvrdenie potom spolu s vyplneným Vyhlásením pošlite na Váš miestne príslušný daňový úrad. Dôležité je uviesť telefónne číslo, aby Vás mohol kontaktovať  daňový úrad v prípade potreby opravy údajov.

Postup pre zamestnancov:

Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa (ekonomický úsek) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Následne mu odovzdajte predvyplnené tlačivo Vyhlásenie, v ktorom nezabudnite zaškrtnúť, že chcete poukázať  2%, potom požiadajte zamestnávateľa o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane, z ktorého si dokážete  vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane a zistiť dátum zaplatenia dane. Do tlačiva Vyhlásenie doplňte sumu, ktorú chcete darovať. Oboje  tlačivá (Vyhlásenie a Potvrdenie) doručte do 30.4.2019 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Informácie o NADÁCII AGEL, poberateľovi 2% daní:

NADÁCIA AGEL, Palisády 56, 811 06 Bratislava

IČO: 35555394

Právna forma: nadácia

 

 

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL