Novinky

Komunitné centrum získalo nové vybavenie a špeciálne pomôcky

Komunitné centrum Robinson v Spišskej Novej Vsi poskytuje sociálne zázemie pre zdravotne znevýhodnené deti v regióne. Dôvody, pre ktoré bolo nedávno vybudované, sú väčšinou rovnaké – slabá inklúzia v znížených sociálnych pomeroch, potreba výmeny informácií, zabezpečenie poradenstva v oblasti zdravotnej starostlivosti. Záujem o komunitné centrum sa prejavil už pri jeho otvorení, ale predpokladá sa, že v budúcnosti niekoľkonásobne prevýši možnosti, ktoré sa v niektorých obdobiach ešte dokážu znásobiť.

Pomoc tu nájdu ľudia, ktorí nemajú kde vyhľadať komunitné spoločenstvo a toto centrum im takúto možnosť poskytuje s dôrazom na starostlivosť o zdravie. Zariadenie je osobité tohto druhu v regióne, rodičom chorých detí tak čiastočne odpadá cestovanie do vzdialenejších miest, aby zabezpečili napríklad potrebné terapeutické cvičenie.

,,Tento projekt nás oslovil už v úvode svojej činnosti, centru sme darovali tisíc eur na vybavenie a nákup špeciálnych pomôcok. Všetky deti, ktoré budú centrum navštevovať, môžu podstúpiť liečebné terapie a cvičenia za pomoci špecializovaného personálu. Oceňujeme bezbariérové útulné priestory tohto zariadenia, ktoré dokážu poskytnúť garantovaný  štandard. Možno si len málokto uvedomuje, ako veľmi môže byť náročné cestovanie za zdravotnou starostlivosťou z pohľadu viacpočetných rodín.  Tento fakt u nás taktiež zavážil, a  podpora takého typu zariadenia sa viaže aj na náš záujem prispievať k rozšíreniu špecifickej starostlivosti v regiónoch,“ uviedla správkyňa NADÁCIE AGEL Ing. Ivana Janzová.

,,Teší nás, že vieme poskytnúť zázemie nielen samotnému dieťaťu s hendikepom, ale aj celej jeho rodine. Zriadením tohto centra v našom meste odpadne mamičkám starosť s každodenným dochádzaním do centier v iných mestách. Naším cieľom je, aby deti u nás našli odbornú starostlivosť a empatický prístup,“ dodala zakladateľka komunitného centra Mgr. Patrícia Susová.

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike. Je súčasťou skupiny AGEL, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Jej poslaním je pomáhať osobám s hendikepom a potrebným organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru. Nadačné aktivity smerujú hlavne na nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok, zaistenie asistenčnej služby, pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach, rozvoj zdravotnej starostlivosti, či diagnostických a liečebných metód alebo tiež na vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL