Novinky

Dávidkovi s jemnou a hrubou motorikou pomohla hyperbarická komora

Prváčik mohol vďaka nadačnému príspevku zažiť neobvyklé prázdniny. Skôr, než žiac začnú v novom školskom roku skutočne preberať učivo, je dobré, keď sa ešte vrátia do čias prázdnin. Tie posledné boli pre Dávida Libiaka výnimočné, pretože sa spájajú so zážitkami v hyperbarickej komore.

Prváčik mohol vďaka nadačnému príspevku absolvovať návštevy v hyperbarickej komore a špeciálne cvičenia u logopéda, čím sa mu zlepšila hrubá i jemná motorika, ako aj výslovnosť. Dávidkova mamička zvykne povedať: ,,Nakopnutie v každom smere.“ Ak si dieťa vyžaduje, aby sa zlepšilo v ovládaní jemnej motoriky, musí ju usilovne trénovať. Z praxe je známe, že pomáha navliekanie korálikov, skladanie lego kociek, kreslenie. Nedostatok aktivít, ktoré sa viažu k trénovaniu jemnej motoriky, vedie k čoraz častejšiemu výskytu porúch “dys” ako dysgrafia či dyslexia. 

Deťom, ako je napríklad malý Dávid, je treba dopriať dosť pohybu, skúšania, skúmania, rôznorodých pohybových a pravidelných činností. Pri nich sú nútené zapojiť koordináciu, sústredenie a vôľu. Predškoláci postupne prechádzajú z hrubej do jemnej motoriky, približne v piatom roku už začínajú byť vytrvalejší. Je dobré im iniciatívne dávať ceruzky a pastelky primeranej veľkosti a dĺžky, aby sa postupne učili ich správnemu držaniu tzv. úchopu. Sú deti, ktoré nemajú ku kresleniu vzťah. Riešením je napríklad kladivo a zatĺkanie klinčekov, malých kuchárov a kuchárky možno osloví vykrajovanie cesta alebo zmienené navliekanie koráliek. Nikdy sa netreba báť, že by nedošlo k rozvinutiu motoriky. Je dokázané, že vývoj si vždy cestu nájde. Záleží len na čase. Môže k tomu prísť skôr alebo neskôr. Deťom, ktorým je treba viac pomôcť, rodičia vyberajú rôzne formy, aby ich napredovanie urýchlili, zlepšili a dostali na úroveň rovesníkov. Takýto prípad je i malý Davidko. Pre zlepšenie jeho stavu odporúčali lekári pobyty v hyperbarickej komore. 

Veríme, že Dávidko všetko zvládne, a našou úlohou je pomôcť, hľadať rôzne rehabilitácie a liečenia. Okrem iného sme radi, že sa rodičia rozhodli využívať progresívne formy podpory rozvoja motorického vývoja. Výsledky terapie sú značné, už dnes vidíme pokrok a napredovanie,“ uviedla Ivana Janzová, správkyňa NADÁCIE AGEL na Slovensku. 

Hyperbarická oxygenoterapia (HBO), ktorú Dávidko pred začiatkom prvého ročníka absolvoval, je liečebná metóda, ktorá posilňuje prirodzené procesy v organizme pomocou dýchania 100% kyslíka pri zvýšenom tlaku v špeciálne upravenej komore. Hladina kyslíka v krvi je zvýšená niekoľkonásobne nad normálnu hodnotu, čo zohráva významnú úlohu pri boji organizmu s infekciou, poranením alebo celkovým ochorením. Počas terapie sa kyslík rozpúšťa vo všetkých telesných tekutinách (v plazme, mozgovo – miechovom moku, lymfe) a takto môže byť transportovaný aj na miesta so zníženou alebo úplne zablokovanou cirkuláciou krvi. Takto poškodené tkanivá získajú extra dávku kyslíka, ktorý je nevyhnutný pre optimálny proces hojenia. Je to jednoduchý, neinvazívny a bezbolestný spôsob liečby nachádzajúci svoje miesto v modernej medicíne a etabluje sa v povedomí širokej verejnosti.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL