Novinky

NADÁCIA AGEL prispieva deťom s ojedinelými ochoreniami

Borisko Ištok je deväťročný chlapček, ktorý trpí zriedkavým neurologickým ochorením. Napriek zlým prognózam lekárov pri narodení, vďaka obrovskej snahe rodičov a nespočetnému množstvu absolvovaných rehabilitácií, tento malý bojovník dokáže stáť a prejsť určitú vzdialenosť, kreslí, učí sa písať, počítať a bavia ho cudzie jazyky. Z tohto dôvodu sa NADÁCIA AGEL rozhodla podporiť jeho vzdelávanie a poskytla príspevok vo výške 1 000 eur na osobného asistenta.

Deti so zriedkavým ochorením agenesis corpus callosum majú šancu zaradiť sa do bežného života s prihliadnutím na ich potreby. To im umožní naučiť sa dôležitým sociálnym zručnostiam, komunikovať a zlepšovať si empatiu.

Pokiaľ je účelom, aby sa raz začlenili do spoločnosti, tak sa musia stretávať s rozmanitosťou. Pomôže im to neskôr v živote lepšie fungovať. Jedným z takýchto detí je i deväťročný Boris, ktorému NADÁCIA AGEL prispela na vzdelávanie.

Počas vzdelávania zohrávajú rovesníci veľmi dôležitú úlohu. Je nesporné, že dieťa potrebuje nielen zapojenie pedagógov a rodičov, ale aj veľa kontaktu s rovesníkmi, aby sa dokázalo posúvať ďalej.

"Príznaky ojedinelého ochorenia sa líšia prípad od prípadu. Môžu zahrňovať len drobné poruchy učenia, ale nie je možné vylúčiť ani mentálnu retardáciu, epilepsiu, či poruchy psychomotorického vývinu. Záleží na tom, či sa agenézia CC združuje s inými anomáliami či symptómami. Miera závažnosti tohto ochorenia sa plne prejaví do dvoch rokov veku dieťaťa," uviedla MUDr. Zuzana Kopanicová z pediatrického oddelenia v Nemocnici Levice.

Boris je deväťročný chlapec, ktorý trpí raritnou diagnózou agenesis corpus callosum. Ide o zriedkavé neurologické ochorenie, pri ktorom sa nevyvinulo kalózne teliesko v mozgu, ktoré spája pravú a ľavú hemisféru, čoho dôsledkom nedochádza k prepájaniu informácií medzi nimi tak, ako u zdravých jedincov. Chlapec trpí hypotóniou, zlou koordináciou pohybov a zaostávaním v psychickom a mentálnom vývoji.

I napriek zlým prognózam pri narodení robí obrovské pokroky. Namiesto "ležiaka", ktorý mal byť kŕmený sondou bez akejkoľvek fyzickej a mentálnej aktivity, v súčasnosti vďaka návšteve rehabilitácií a terapií prejde za pomoci určitú vzdialenosť, dokáže do rúk uchopiť predmety, sám ovláda tablet, kreslí, píše, rozvíja jemnú motoriku a prejavuje emócie. V neposlednom rade sa v škole dokáže učiť nové veci s pomocou kariet, tabletu a má veľký záujem o cudzie jazyky.  Neustále pokroky ženú rodičov vpred a dávajú im ďalšiu nádej k zlepšeniu zdravotného stavu Borisa. Dôležitou oblasťou, ktorá je v pozornosti v procese výchovy takéhoto dieťaťa, sú jeho motorické schopnosti. V prípade detí s mentálnym postihnutím sa vyžaduje často intenzívna stimuláciu a rehabilitačná intervenciu.

NADÁCIA AGEL v minulom roku prispela Borisovi na špecializované terapie – neurofeedback. Tento rok mu poskytla 1000 Eur na osobného asistenta v škole.

"Poukázaním na dôležitosť inklúzie a finančnou podporou chceme prispieť k lepším podmienkam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením. Našim zámerom je pomôcť deťom tak, aby mohli navštevovať školu a v plnej miere rozvíjať svoj potenciál," uviedla Ivana Janzová správkyňa nadácie.

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia, ktorá pôsobí v Českej a Slovenskej republike. Jej poslaním je pomáhať osobám s hendikepom a potrebným organizáciám v nadväznosti na zdravotnú a sociálnu sféru.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL