Novinky

Trenčiansky hospic dostal tisíceurový príspevok na pomôcky

Hospic Milosrdných sestier v Trenčíne, zdravotnícke zariadenie slúžiace nevyliečiteľne chorým pacientom v pokročilom štádiu choroby, získal od NADÁCIE AGEL príspevok 1000 eur na nákup zdravotníckych pomôcok. Hlavnou činnosťou zariadenia je zabezpečenie dôstojného prežitia v poslednom období života pacientov vďaka individuálnemu prístupu k ich potrebám.

Hospic Milosrdných sestier disponuje 24 lôžkami v jedno- a dvojposteľových izbách, ktoré poskytujú súkromie pacientom a ich blízkym. Nároky na zdravotné pomôcky a ich spotreba sú v takomto type zariadení veľmi vysoké. Väčšina musí mať jednorazový charakter. Ich nákup hradia nie len zdravotné poisťovne, ale v prevažnej miere ich dokupujú i príbuzní pacientov. 

Multidisciplinárny tím tvoria lekári, zdravotné sestry, ošetrovatelia, klinický psychológ a sociálny pracovník. 

„Teší nás, že sme odovzdali symbolický šek na zdravotnícky materiál práve Hospicu Milosrdné sestry v Trenčíne. Veríme, že pomôcky pomôžu v neľahkej práci ošetrovateľkám a pacientom prinesú úľavu,“ uviedla Ivana Janzová, správkyňa NADÁCIE AGEL.

NADÁCIA AGEL je nezisková organizácia pôsobiaca v Českej a Slovenskej republike už od roku 2011. Je súčasťou skupiny Agel, najväčšieho súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v strednej Európe. Finančné prostriedky venuje nadácia na nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok, hradí náklady na asistenčné služby a pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach.

  

Tlačový hovorca

Mgr. Martina Pavliková
Tlačový hovorca
tel: +421 0911 169 377
e-mail: hovorca@agelsk.sk