Novinky

NADÁCIA AGEL podporila Michaelu Červenú

Počas štvrtého ročníku HELPfestu 2017, ktorý sa uskutočnil vo Vlčkovciach pri Trnave, bol Michaele Červenej odovzdaný darovací šek v hodnote 600 eur. Pomôže jej pri zakúpení elektrického polohovateľného kresla. Podujatie moderovala Adela Vinczeová a podporili ho viaceré známe osobnosti slovenského šoubiznisu.

Pripravený bol i bohatý kultúrny program, popri ňom si deti užili lukostrelcov, ochotnícke divadlo, sokoliarov, maľovanie na tvár, ukážky canisterapie a mnoho iného. „Pomoc chorým ľudom a obzvlášť deťom je prioritou nadácie. Sme radi, že sme mohli prispieť i vo Vlčkovciach. Michaela je aktívna, študuje na vysokej škole odbor prekladateľstvo. Teší nás myšlienka, že sme jej boli nápomocní,“ povedala správkyňa NADÁCIE AGEL Ing. Ivana Janzová. 

Stretnutie s Michaelou bolo plné emócií a potvrdilo, že finančná podpora išla správnym smerom. Bolo potešením podporiť usporiadanie akcie tohto druhu spolu s ďalšími sponzormi a umelcami. Je prínosom byť v spoločnosti milých ľudí, ktorí majú častokrát život kompilovanejší, ale ako sami hovoria, o to bohatší,“ dodala Ing. Ivana Janzová. HELPFest je projekt Neinvestičného fondu Paulínka a Občianskeho združenia (OZ) Bunky života. Jeho cieľom je zapojiť čo najväčšie množstvo účastníkov do morálnej a finančnej podpory liečby detí s detskou mozgovou obrnou. V tomto roku sa podujatia zúčastnilo viac ako 2 500 návštevníkov. 

Akciu prišli podporiť aj rodiny s deťmi z blízkeho okolia. Tým sa preukázal záujem aktívne podporovať a integrovať hendikepované deti do každodenného spoločenského života. Špecifický festival pomáha deťom s detskou mozgovou obrnou. Ide o diagnózu a poškodenie mozgu dieťaťa, ktoré sa veľmi výrazne podieľa na vzniku kombinovaných postihnutí. Dôsledky sú spravidla okrem telesného postihnutia aj narušenie komunikačnej schopnosti, zmyslové postihnutie, mnohokrát aj mentálne postihnutie a poruchy správania. 

NADÁCIA AGEL citlivo vníma potreby rôznych skupín obyvateľstva, avšak najmä detí. Cielene sa pomáha zdravotne hendikepovaným ľuďom. Podpora je rozšírená o podporu telesne a mentálne postihnutých detí z domovov sociálnych služieb, či deti postihnuté autizmom. Z finančných a materiálnych prostriedkov nadácie je možné financovať špecializované prístroje na odstraňovanie bariér, rôzne druhy terapie pre mentálne a telesne hendikepované deti. Taktiež je možné prispieť i na zabezpečenie zdravotníckych pomôcok pre deti zo sociálne slabších rodín. Obsahom podaných žiadostí môže byť aj podpora vzdelávania, voľnočasových aktivít alebo talentov, ktoré pomôžu k lepšej integrácii hendikepovaných detí a mládeže. NADÁCIA AGEL, ktorá pôsobí v Českej republike a Slovenskej republike, je organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podporiť humanitárne aktivity v nadväznosti na sféru zdravotníctva.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL