Novinky

Vianočná zbierka Nadácie AGEL pomôže stovkám ľuďom bez domova

Stovky zamestnancov, pacientov zo zdravotníckych zariadení, spoločnosti skupiny AGEL SK a taktiež široká verejnosť sa zapojila do Vianočnej zbierky, ktorá bola učená pre ľudí bez domova a tým, ktorí nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb. Akciu zorganizovala Nadácia AGEL, ktorá v týchto dňoch odovzdala Domu charity sv. Rafaela v Nitre a Domu charity sv. Vincenta v Žiline dokopy 600 kilogramov odevov, zimných doplnkov a obliečok.

Množstvo vyzbieraných darov dokazuje, že je ešte veľmi veľa ľudí, ktorým život osôb bez domova nie je vôbec ľahostajný. Už čoskoro budú môcť mať všetci dobrovoľníci, ktorí sa do zbierky zapojili, dobrý pocit, že ich oblečenie zahreje stovky ľudí. „Veľmi si vážime hmotnej pomoci, ktorú darovali ľudia v rámci prvého ročníka Vianočnej zbierky. Rada by som touto cestou poďakovala všetkým zamestnancom skupiny AGEL a rovnako tak i širokej verejnosti, ktorá sa svojim zapojením veľkou mierou zaslúžila o úspešnú realizáciu zbierky,“ uviedla manažérka Nadácie AGEL Bc. Viktória Sládková.

„Diecézna charita Žilina poskytuje pravidelne starostlivosť ročne vyše 1000 ľuďom v núdzi v 6 zariadeniach v Žiline, Martine, Čadci a Považskej Bystrici. Prevádzkujeme 3 nízkoprahové denné centrá, 1 útulok, 2 nocľahárne, zariadenie pre seniorov, domov sociálnych služieb, detský charitný dom a opatrovateľskú službu. Záleží nám na osude opustených detí, rodín v hmotnej núdzi, ľudí bez domova, so zdravotným postihnutím, chorých a starých. Poskytujeme sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a na poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva,“ vysvetlil vedúci Domu Charity sv. Vincenta v Žiline Mgr. Rastislav Kolman s tým, že veľmi pekne ďakuje Nadácii AGEL za všetky poskytnuté odevy, ktoré pomôžu ľuďom v núdzi v našich sociálnych zariadeniach. 

NADACE AGEL, ktorá pôsobí v Českej republike päť rokov je neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je podpora humanitárnych aktivít v nadväznosti na sféru zdravotníctva. Prispieva hlavne na nákup zdravotníckych, kompenzačných a edukačných pomôcok, zaistenie asistenčnej služby, pobyty v kúpeľoch a liečebných zariadeniach, rozvoj zdravotnej starostlivosti, či diagnostických a liečebných metód alebo tiež na vybavenie zdravotníckych a neziskových organizácií. Aktivity NADACE AGEL zahrňujú i plejádu dobročinných akcií typu búrz, charitatívnych golfových turnajov či benefičných futbalových stretnutí. „Do Vianočnej zbierky sa zapojili aj ďalšie zdravotnícke zariadenia a spoločnosti skupiny AGEL na Slovensku.  Tato hmotná pomoc bola minulý týždeň odovzdaná tým, ktorí to najviac potrebujú v Krízovom centre v Košiciach,“ uzavrela Viktória Sládková.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL