Novinky

Rehabilitácie zvyšujú šance na lepšiu mobilitu

Daniela trpí od narodenia detskou mozgovou obrnou. Po mnohých operáciách sa rozhodla vyskúšať rehabilitačný pobyt v špecializovanom centre Svetielko, vďaka ktorému vidí na svojej chôdzy prvé pokroky. Nakoľko liečba je finančne nákladná, NADÁCIA AGEL sa rozhodla financovať rehabilitačné terapie ako oxygenoterapiu, neurostimulačnú masáž a špeciálnu metódu TheraSuit.

Vďaka svojej húževnatosti sa Danke zlepšilo držanie tela, stabilita v stoji aj pri chôdzi a má uvoľnenejšie svalstvo. ,,Považujeme za prirodzené, že každé dieťa túži po pohybe. A ak sa naskytne možnosť zlepšiť pohybové vlastnosti  hendikepovaných detí, zvýšiť ich adaptáciu do spoločnosti a podporiť ich rozvoj, sme vždy za pozitívnu reakciu. Tentokrát sme sa rozhodli podporiť Danielku, pretože veríme, že jej sila a snaha ju privedú k zvládnutiu mnohých prekážok,“ uviedla Ing. Ivana Janzová, správkyňa NADÁCIE AGEL.

Podpora liečby pomocou oxygenoterapie je významná, pretože táto liečba je komplexnou, nepôsobí  iba na chorý orgán, ale na celý organizmus. Oxygenoterapia tzn. liečba kyslíkom je liečebná a regeneračná metóda založená na inhalácií primeraných dávok kyslíka. Podstatou je rovnomerné zásobovanie tkanív kyslíkom, čo umožňuje priaznivo zlepšiť energetický potenciál organizmu, zvýšiť psychickú aj fyzickú výkonnosť a urýchliť regeneráciu síl, napr. po prekonaní choroby alebo pri potrebnej rehabilitácii. Ďalej zlepšuje látkovú výmenu, posilňuje imunitu, zbavuje telo toxínov. Daniele umožňuje urýchliť a uľahčiť rekonvalescenciu, ale aj minimalizovať negatívne účinky liekov.

Obzvlášť dôležité bolo poskytnúť finančné prostriedky, aby Danka mohla absolvovať rehabilitácie špeciálnou metódou TheraSuit, ktorá kombinuje najlepšie prvky rôznych techník a metód. Ide o intenzívny a špecifický cvičebný program, ktorý sa zostavuje individuálne pre každého pacienta, na základe jeho silných a slabých stránok. Metóda TheraSuit sa skladá z troch častí, a to cvičenia v univerzálnej cvičebnej klietke, v pružných závesoch a cvičenie v obleku TheraSuit.

Metóda TheraSuit podnecuje rozvoj hrubej a jemnej motoriky, sedenia, státia a chôdze. Za jej prínos sa považuje, že normalizuje svalový tonus, upravuje pohybové vzorce, poskytuje vonkajšiu stabilizáciu,

približuje držanie tela, a to čo najbližšie k normálu, poskytuje dynamickú korekciu, taktilnú stimuláciu, ovplyvňuje vestibulárny systém, zlepšuje rovnováhu a koordináciu, znižuje nekontrolované pohyby v prípade ataxie a atetózy, zlepšuje vnímanie tela, priestoru, rečový výkon a jeho plynulosť prostredníctvom podpory hlavy a trupu, podporuje slabé svaly, kladie odpor silným svalom, čím ich  ďalej posilňuje, rovnako podporuje rozvoj jemnej aj hrubej motoriky,  zvyšuje hustotu kostí a vertikálnu záťaž na bedrový kĺb, čo zlepšuje jeho postavenie.

Cieľom nadačných aktivít je prispieť hendikepovaným deťom, aby zdokonaľovali svoje  pohybové, motorické a kognitívne vlastnosti. Príspevkami na jednotlivé rehabilitačné cvičenia sa úmerne zvyšujú šance na ich plnohodnotný život v spoločnosti.

Kontakt pre médiá

Mgr. Eva Peterová, hovorkyňa AGEL SK

Mgr. Eva Peterová
hovorkyňa AGEL SK
hovorca@agel.sk

Kontakt neslúži na objednávanie pacientov na vyšetrenie, očkovanie, testovanie a zasielanie výsledkov vyšetrení.

Kontakty na všetky spoločnosti a zdravotnícke zariadenia Skupiny AGEL nájdete v zozname spločností Skupiny AGEL